Verkkokauppaan liittyvät kirjat

Alle on koostettu verkkokauppa-aiheista kirjallisuutta Suomesta ja maailmalta.

Tero Lahtinen: Verkkokaupan käsikirja

Verkkokaupan käsikirja käsittelee verkkoliiketoimintaa monipuolisesti koko verkkokaupan elinkaaren pituudelta. Yli 300 sivun tietopaketti antaa käytännönläheisiä vinkkejä menestyvän verkkokaupan rakentamiseen ja toimintamallin nostamiseen ammattimaisemmalle tasolle, perustuen vankkaan tietoon ja alan ammattilaisten kokemuksiin.

Menestyksen avaimet on helppo soveltaa omaan käyttöön kirjan helppolukuisuuden ja ymmärrettävyyden ansiosta. Vinkit menestyvän verkkoliiketoiminnan rakentamisesta ovat havainnollistettu esimerkein, kuvin, kaavioin ja ammattilaisten haastatteluin, jotka tekevät kirjasta helppolukuisen ja mukavan lukukokemuksen.

Kirja sopii jokaiselle verkkokaupan parissa työskentelevälle tai sitä suunnittelevalle yrityksen koosta riippumatta. Opus haastaa pohtimaan kaupankäynnin muutoksia ja niiden vaikutuksia liiketoimintaan, sekä verkon vaikutusta kaupan rakenteisiin toimialasta riippumatta.

Verkkokaupan käsikirjan on kirjoittanut verkkokaupan asiantuntijayrityksen Gelo Oy:n toimitusjohtaja Tero Lahtinen, jolla on tekninen ja kaupallinen koulutus ja laaja kokemus erilaisista verkkokaupoista.


Jaakko Hallavo: Verkkokaupan rautaisannos

Verkkokaupan rautaisannos antaa malleja, esimerkkejä ja työkaluja menestyvän verkkokaupan luomiseen ja jo olemassa olevien verkkokauppojen kehittämiseen. Kirja keskittyy verkkokaupan kasvavaan merkitykseen, mahdollisuuksien havaitsemiseen, suunnitteluun ja kehitykseen, sekä kaupan monikanavaisuuteen. Verkkokaupan Rautaisannos sopii niin verkkokauppaa suunnitteleville ja aloitteleville, kuin verkkokaupan parissa jo työskenteleville ammattilaisille. Rautaisannos-konsepti aktivoi lukijoitaan useissa eri kanavissa koostuen ekirjoista, asiantuntijoiden tukemana käydyistä verkkokeskusteluista ja painetuista kirjoista.

Kirja on jaettu neljään osaan joista ensimmäinen osa Eläköön monikanavainen kauppa! keskittyy verkkokaupan strategiseen merkitykseen ja hyötyihin ja kuvaa näkemyksen kehityksen suunnasta. Toinen osa, Onnistumisen edellytykset, listaa etenemisen edellytyksiä, sisältää verkkokauppaan etenemisen porrasmallin ja pohtii kumppanivalinnan merkitystä. Kolmas osa, Ytimessä prosessit, vastuut ja arkkitehtuuri, sisältää kuvauksen verkkokaupan prosesseista ja organisaatiomalleista. Kolmas osa käy läpi myös aidon monikanavaisuuden vaatimuksia teknologialle. Neljäs osa, Verkkokauppa lähtee lentoon johtamalla, kuvaa verkkokaupan tuloskaavan ja siihen liittyviä konkreettisia ohjeita ja työkaluja verkkokauppiaalle myynnin kasvattamiseen. Lisäksi osa kokoaa tutkimustietoa verkkokaupan kehittymisestä.

Verkkokaupan Rautaisannoksen takaa löytyy Jaakko Hallavo, verkkokaupan asiantuntijayritys Smilehouse Oy:n johtava konsultti, joka on ollut kehittämässä useiden suomalaisyritysten online-strategioita ja verkkokauppojen konsepteja.


Jukka-Pekka Linden: Tee kauppaa netissä!

Tee kauppaa netissä! perustuu kirjoittajan itsensä omakohtaiseen kokemukseen pienimuotoisesta verkkoliiketoiminnasta. Kirjassa kerrotaan kattavasti verkossa tapahtuvan harrastepohjaisen tai sivutoimisen kaupankäynnin alkeista, mm. Huuto.net ja eBay palveluissa.

Kirja keskittyy teknisen puolen sijaan käytännön vinkkeihin kuinka myydä tavaraa verkossa, millaisin keinoin pienimuotoista kaupankäyntiä voi laajentaa kannattavammaksi ja kuinka hankkia tavaraa maahantuojilta kaupankäynnin kasvaessa. Kirjassa havainnollistetaan oppeja ja esimerkkejä omien kokemusten kautta, jotka aloittelijan on helppoa ottaa omaan käyttöön. Kirja sopii harrastemielessä tai sivutoimena verkkoliiketoimintaa harjoittaville tai sitä aloitteleville henkilöille.


Seppo Vehmas: Perusta menestyvä verkkokauppa

Perusta menestyvä verkkokauppa avaa mitä verkkokaupan perustaminen vaatii ja millaisin keinoin menestyä verkossa. Kirjassa esitellään yleisiä verkkoliiketoimintaan kuuluvia asioita kuten Internettiä markkinointikenttänä, muutamia erilaisia verkkokaupparatkaisuja kustannuksineen, käytettävyyttä, ostoprosessia, maksutapoja, verkkoliiketoiminnan käynnistämistä ja verkkokaupan ylläpitoa. Kirja käsittelee lisäksi kuinka tuoda asiakkaille lisäarvoa, markkinointia ja näkyvyyttä, verkkokaupan liiketoimintaan tuomia muutoksia, kansainvälisille markkinoille pyrkimistä ja verkkokaupan tulevaisuutta.

Perinteisten opusten sijaan kirja keskittyy enimmäkseen verkkokaupan haasteisiin, sekä siihen kuinka rakentaa kannattava verkkokauppa. Kirja auttaa ymmärtämään mistä verkkoliiketoiminnassa oikein on kyse ja mitä kannattavuuden eteen täytyy olla valmis tekemään. Kirja on oivallista luettavaa verkkoliiketoimintaa aloitteleville ja siitä kiinnostuneille henkilöille.


Heidi Havumäki ja Eila Jaranka: Sähköinen kaupankäynti

Sähköinen kaupankäynti käy lävitse verkkokaupan perustamista vaihe vaiheelta ja esittelee sähköisen kaupankäynnin monia erilaisia mahdollisuuksia ja toteutustapoja. Kirja pureutuu verkkokaupan perustamisen ja kotisivujen toteuttamisen lisäksi web-analytiikkaan mittaamisen ja analysoinnin muodossa, sekä verkkokaupan turvallisuuteen ja lainsäädäntöön. Kirja antaa myös käytännönläheisiä vinkkejä kuinka markkinoida verkkokauppaa ja hyödyntää sosiaalista mediaa.

Tietopaketin ja vinkkien lisäksi Sähköinen kaupankäynti sisältää harjoitustehtäviä, joiden avulla kirjan oppeja pääsee testaamaan tuoreeltaan ennen varsinaista verkkokaupan perustamista. Kirja on suunnattu erityisesti toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoille, sekä yrittäjille jotka ovat aloittelemassa verkkokauppatoimintaa.