Muut digimaailmaan liittyvät kirjat

Janne Jääskeläinen: Verkkopalvelun ostajan opas

Verkkopalvelun ostajan opas neuvoo käytännönläheisesti ja omakohtaisten kokemusten kautta kuinka valita omia tarpeita parhaiten vastaava ratkaisu verkkopalveluita hankkiessa. Opas perehdyttää alan termeihin ja prosesseihin, kertoo esimerkkien kautta millaisia asioita verkkopalvelua luotaessa kannattaa käsitellä ja missä jäsrjestyksessä, millainen on hyvä julkaisujärjestelmä ja kuinka mitata verkkosivustouudistuksen onnistumista.

Verkkopalvelun ostajan opas tarjoaa vastauksen moneen kysymykseen ja käsittelee verkkosivustojen suunnittelua ostajan näkökulmasta. Opus helpottaa verkkopalvelun tilaamista ja projektin läpiviemistä melkoisesti, jonka vuoksi kirja on erinomaista luettavaa kaikille jotka harkitsevat verkkopalvelun hankintaa ja tarvitsevat tietoa projektin onnistuneeseen läpiviemiseen.

Kirjan on kirjoittanut yksityisyrittäjä Janne Jääskeläinen, joka on suunnitellut ja toteuttanut uransa aikana satoja suomalaisia verkkopalveluita.


Katri Tanni ja Kati Keronen: Johdata asiakkaasi verkkoon

Johdata asiakkaasi verkkoon opastaa koukuttavan sisältöstrategian luomisen saloihin. Sisältöstrategia on markkinoinnin muutosjohtamisen väline, jonka onnistumiseksi tarvitaan tiivis, organisaatiosiilot ylittävä yhteys markkinoinnin, myynnin, tuotekehityksen ja asiakaspalvelun välille. Kun verkkosisältöä luodaan myynnin ja markkinoinnin yhteisten tavoitteiden pohjalta, saadaan onnistunutta sisältöstrategiaa. Oikeanlaisella sisällöllä asiakkaat löytävät verkossa heitä kiinnostavan tiedon äärelle, joka varmistaa mahdollisimman monen potentiaalisen asiakkaan tavoitettavuuden. Tehokas sisältöstrategia nostaa palvelujen ja tuotteiden lisäksi yrityksen ydinosaamisen esiin, luoden tuloksellista verkkomarkkinointia.

Kirja tarjoaa työkaluja ja esimerkkejä yrityksille ja organisaatioille kuinka organisaatiosiilot ylitetään, miten luoda mielenkiintoista, sujuvaa ja kattavaa verkkosisältöä halutuille kohderyhmille ja kuinka markkinoida omaa osaamista oikeanlaisella sisällöllä. Kirja kannustaa rakentamaan menestyvämpää liiketoimintaa panostamalla verkkosisältöstrategiaan. Se laittaa pohtimaan nykyistä verkkosisältöä, antaa ideoita ja innostaa muutokseen.

Kirja on oivallista luettavaa yritysjohdolle, markkinointi- ja myyntijohdolle, markkinoinnin suunnittelijoille ja verkkosisällön tuottajille. Kirjan antimia voi soveltaa myös jälkimarkkinointiin ja asiakaspalveluun. Oppien takaa löytyy markkinointialan yrittäjä Katri Tanni, jonka Differo Oy on keskittynyt brändin rakentamiseen, verkkonäkyvyyteen, verkossa menestymiseen ja sosiaaliseen mediaan. Kirjan toinen kirjoittaja Kati Keronen on verkkosisältöjen asiantuntija, joka auttaa suomalaisia organisaatioita kehittämään verkkosisältöjään.