Konversio-optimointi ja käytettävyys -kirjat

Konversio-optimointiin ja käytettävyyteen liittyvät kirjasuositukset

Colin McFarland: Experiment!: Website Conversion Rate Optimization with A/B and Multivariate Testing

Colin McFarlandin kirja konversio-optimoinnista on kevyt ja nopealukuinen perusteos konversio-optimoinnin maailmasta.

Kirjan avulla sinulle aukeaa erilaiset testausmallit A/B-testauksesta monivariaatiotestaukseen. Lisäksi mukana on lukuisia ideoita siitä, mitä verkkopalvelussa kannattaa testata.

Soveltuu ensiaskeleiksi konversio-optimoinnin maailmaan.


Benji Rabhan: Convert Every Click: Make More Money Online with Holistic Conversion Rate Optimization

New York Timesin Best Seller -tittelin pokannut Convert Every Click johdattaa sinut konversio-optimoinnin saloihin.

Rabhan toteaa kylmästi, että pitääksesi sähköisen liiketoimintasi pystyssä sinun täytyy muuttaa anonyymi liikenne oikeiksi, maksaviksi asiakkaiksi.

Liikenteen muuttamisessa asiakkaiksi kirja neuvoo sinua toimiviksi todettujen strategioiden avulla.

Kirjan neuvoilla opit parantamaan sivustosi konversiota sekä ottamaan kaiken hyödyn liiketoimintasi käyttöön olemassa olevasta sekä tulevasta kävijävolyymista niin käynnin aikana kuin myynnin jälkeenkin.


Chris Goward: You Should Test That: Conversion Optimization for More Leads, Sales and Profit or The Art and Science of Optimized Marketing

Yhdysvaltalaisen, verkkosivujen parantamiseen ja konversio-optimointiin keskittyneen, WiderFunnelin toimitusjohtaja ja perustaja Chris Gowardin teos johdattaa sinut konversio-optimoinnin kiehtovaan maailmaan.

Muun muassa Nokialle ja Fujitsulle töitä tehnyt Goward on alansa ehdottomia guruja ja tarjoilee kirjassa runsaasti case-esimerkkejä verkkopalveluiden konversion kehittämiseen.

You Should Test That kertoo miksi, miten ja mitä sinun tulisi testata. Kirja sisältää käytännön esimerkkejä siitä, kuinka muuttaa verkkosivuston vierailijat asiakkaiksi.
Huolellisesti kehitellyillä testausmenetelmillä hienosäädät kuvia, otsikoita, navigointia, värejä, nappeja ja muita elementtejä luoden sivuston, joka saa kävijät toimimaan toivomallasi tavalla.

Kirja opastaa luomaan optimointistrategian joka tukee liiketoiminnan tavotteita, käyttäen sopivia analytiikan työkaluja, tuottaen ideoita kokeiluihin, käynnistäen testejä verkkopalvelussasi ja tehden kehitystoimenpiteitä, jotka oikeasti toimivat. Se kertoo askel askeleelta kuinka analysoida saatuja tietoja, priorisoida kokeilujen mahdollisuuksia ja valita oikeita testausmenetelmiä. Kirjan oppien avulla opit mitä testata, miten se tehdä ja kuinka tulkita tuloksia.


Rich Page, Tim Ash ja Maura Ginty: Landing Page Optimization: The Definitive Guide to Testing and Tuning for Conversions

Nimensä mukaisesti laskeutumissivujen suunnittelua ja kehittämistä käsittelevä kirja neuvoo kuinka saat enemmän myyntiä nykyisellä liikenteelläsi parantamalla ensimmäistä sivua, jolle kävijät tulevat.

Kirjassa on esitelty yleisiä ongelmia, joiden vuoksi asiakkaat eivät osta. Kirjaa on kuvattu verkon kirja-arvosteluissa myös silmiä avaavaksi ja ajatusmalleja ravistelevaksi oppaaksi.

Kirjan avulla pääset vauhtiin laskeutumissivujen testaamisessa ja kehittämisessä, todennäköisesti tulokset ovat merkittäviä paneutuessasi aiheeseen.


Khalid Saleh ja Ayat Shukairy: Conversion Optimization: Converting Your Website Visitors into Customers

Conversion Optimization: Converting Your Website Visitors into Customers opastaa kuinka rakennat verkkopalvelustasi asiakasmagneetin.

Kirja opastaa tarjoaa neuvoja kuinka ohjata asiakkaita tekemään ostopäätös, mitä rakenteessa tulee huomioida ja web-analytiikkaa voidaan hyödyntää päätösten teossa.

Käytännön esimerkkien kautta näet kuinka verkkopalveluiden konversioprosenttia on nostettu testaamalla uusia ideoita alkuperäistä ulkoasua vastaan.

Lisäksi opit tunnistamaan myyntiprosessin eri vaiheita sekä kuinka käsitellä asiakkaiden pelkoja, olettamuksia ja epävarmuutta.


Irmeli Sinkkonen, Esko Nuutila ja Seppo Törmä: Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu

Helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnittelu esittelee vaihe vaiheelta käyttäjäkeskeisen verkkopalvelusuunittelun prosessin. Sähköisen liiketoiminnan siirtyessä yhä vahvemmin Internettiin, on helppokäyttöisen verkkopalvelun suunnitteluun kiinnitettävä entistä enemmän huomiota. Kirja neuvoo kuinka rakentaa verkkopalvelu, joka ei kompastu omaan käytettävyyteensä.

Kirjassa esitellään niin tunnettuja käyttäjäkeskeisiä menetelmiä, kuin kirjoittajien kehittämiä omia menetelmiä. Kirja opastaa mm. tuotekehityksen ja suunnittelun vaiheisiin, verkkosivujen sisäiseen rakenteeseen ja toiminnallisuuteen, strategiasuunniteeluun, vaatimusmäärittelyyn, tuotteen informaatioarkkitehtuuriin ja rakenteen suunnitteluun, sisältösuunnitteluun ja visuaaliseen suunnitteluun, käytettävyyden arviointiin, testaukseen sekä jälkiseurantaan.

Kirja soveltuu verkkosivujen suunnittelijoille ja ylläpitäjille, käytettävyyden opiskelijoille ja ammattilaisille, sekä verkkosivujen vastuuhenkilöille. Kirjan on kirjoittanut käytettävyyden tutkimisen ja opettamisen pioneeri Irmeli Sinkkonen, joka työskentelee kehitysjohtajana, konsulttina ja osakkaana Adage Corporation Oy:ssä, sekä Esko Nuutila ja Seppo Törmä jotka työskentelevät tutkimus- ja opetustehtävissä Teknillisessä korkeakoulussa.